۳۰

مهر

نکند شوهرش بعد از ازدواج، او را از ادامه‌ تحصیل منع کند. در ضمن عقد، شرط می‌کند که بعد از ازدواج هم، به تحصیل خود ادامه دهد.
شوهرش باید بداند بعد از قبول شرط، نمی‌تواند او را از ادامه‌ تحصیل، باز دارد.

امام خامنه‌ای: رساله‌ دانشجویی، س۴۲۰.

۲۹

مهر

در حالِ قیام شک می‌کند که آیا  تکبیره‌ الاحرام گفته یا خیر.
اگر به اذکار قرائت مشغول شده، نباید به شکش اعتناء کند و نماز را ادامه دهد، ولی اگر به اذکار قرائت مشغول نشده، باید تکبیر بگوید.
امام خامنه‌ای: رساله‌ آموزشی ، ج۱، ص۱۲۲.

۲۸

مهر

بین دو نماز فرصت زیادی نیست، مجبور است بین نماز غفیله و نماز نافله مغرب یکی را انتخاب کند.

در این صورت خواندن نماز نافله اولویت دارد.

امام خامنه‌ای: سایت، استفتائات جدید، تیرماه ۹۶

۲۳

مهر

یکی زیربغل‌ حصرت امام (ره) را می‌گرفت،
دیگری سِرُم را، تا ایشان «ایستاده» نماز بخواند؟
امّا سال‌خوردگانِ امروز وضع دیگری دارند!

یادمان باشد که خواندن نماز در حالت نشسته تنها درصورتی‌ جایز است که قادر به ایستادن (حتی با تکیه به چیزی یا به کمک شخص دیگر) نباشیم.

همه‌ی مراجع: توضیح المسائل، مراجع، ج۱، ص۵۴۰.

۱۵

مهر

گذاشته تا دخترش تحصیلات عالیه‌اش را تمام کند تا بعداً سرفرصت، شوهرش دهد. در حالی که مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است؛ یعنى مکلف شده، عجله کنند. امام خمینی: توضیح المسائل، م۲۴۵۹

۱۰

مهر

اذان و اقامه یادش رفته و همین‌طور بی‌مقدمه مشغول نماز شده.

اگر قبل از رکوع یادش بیاید، مستحب است نمازش را شکسته و از اول با اذان و اقامه وارد نماز شود. امام خمینی: توضیح المسائل، م۱۱۴۹.

۹

مهر

«پول‌لازم» نیست، ولی چون وام بدون کارمزد می‌دهند، وام می‌گیرد.

اما قرض گرفتن حتی در صورت نیاز هم مکروه است، چه برسد در حالت عدم نیاز. از آن طرف، اگر حفظ جان یا آبرو منوط به قرض باشد، قرض کردن واجب است و آنجایی که می‌داند نمی‌تواند قرضش را پس بدهد، حرام. امام خامنه‌ای: رساله آموزشی، وجوب و حرمت قرض

۶

مهر

برخی از افراد همین که صدای اذان صبح را می‌شنوند، تکبیر را گفته و نمازشان را شروع می‌کنند. در حالیکه هرچند نماز اول وقت ثواب زیادی دارد اما در مورد نماز صبح، باید حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اتمام اذان، احتیاط کرد تا مطمئن شد فجر صادق برقرار شده است.

نکته: یعنی اگر از شروع اذان محاسبه کنیم، مجموعاً حدود ده یازده دقیقه باید احتیاط کرد.

امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، س۳۶۲

۴

مهر

در هیئت نشسته است که روضه‌ سنگین می‌شود و صدای گریه‌ها بلند. در صورتی که شنیدن صدای گریه نامحرم، اگر مفسده‌ای نداشته باشد، اشکالی ندارد. امام خامنه‌ای: سایت، احکام عزاداری