بایگانی موضوعی برگه ها:خانواده»

۳۰

مهر

شرط تحصیل در ازدواج

نکند شوهرش بعد از ازدواج، او را از ادامه‌ تحصیل منع کند. در ضمن عقد، شرط می‌کند که بعد از ازدواج هم، به تحصیل خود ادامه دهد.
شوهرش باید بداند بعد از قبول شرط، نمی‌تواند او را از ادامه‌ تحصیل، باز دارد.

امام خامنه‌ای: رساله‌ دانشجویی، س۴۲۰.

۱۵

مهر

زود شوهرش بده

گذاشته تا دخترش تحصیلات عالیه‌اش را تمام کند تا بعداً سرفرصت، شوهرش دهد. در حالی که مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است؛ یعنى مکلف شده، عجله کنند. امام خمینی: توضیح المسائل، م۲۴۵۹

۴

مهر

صدای گریه نامحرم!

در هیئت نشسته است که روضه‌ سنگین می‌شود و صدای گریه‌ها بلند. در صورتی که شنیدن صدای گریه نامحرم، اگر مفسده‌ای نداشته باشد، اشکالی ندارد. امام خامنه‌ای: سایت، احکام عزاداری

۱۶

شهر

جواب سلام در حال نماز

همیشه در وقت نماز، تابلوی “هنگام نماز، مغازه تعطیل است“را نصب می‌کند و درِ مغازه ‌را می‌بندد.
آن روز یادش رفت درِ مغازه را ببندد. وقتی پشت ویترین، به نماز ایستاده بود، بچه‌ای وارد شد و با صدای بلند سلام داد.
مغازه‌دار وسط نماز جواب سلام بچه را داد؛ چون می‌دانست جواب دادن سلام دیگران در حال‌نماز، واجب است، حتی اگر سلام‌ دهنده بچه‌ ممیز باشد. امام خامنه‌ای: أجوبه إلاستفتائات، ص۵۱۱

۱۴

شهر

گفتگو با نامحرم

رفته بود برای بچه‌ها لباس بخرد، اما دست خالی برگشته بود.
گفت: یا لباس مورد نظر من نبود و یا اگر بود، فروشنده‌اش خانم نبود، و یک خانم که نمی‌تواند از آقایان لباس بخرد.
گفتم: این که شما مقید هستید با نامحرم هم‌کلام نشوی، خیلی خوب است، اما به مقدار ضرورت، حرف‌زدن با نامحرم مشکلی ندارد؛ پس می‌توانی از لباس ‌فروشِ‌آقا خرید کنی، البته به شرط اینکه‌ که مفسده‌ای نداشته باشد. امام خامنه‌ای: احکام پوشاک، ص۷۵

۱۱

شهر

لباسهای زمان عادت

برخی از خانم‌ها بر این عقیده‌اند که پس از اتمام ایام عادت، باید تمام لباسهایی را که در طول مدت عادت پوشیده‌اند حتی لباسهایی مانند چادر را آب بکشند، هر چند تماسی با نجاست نداشته باشند.

اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند و آب کشیدن چنین لباسهایی لازم نیست.همه‌ی مراجع: مردم و برداشتهای احکام، ص۲۹

۸

شهر

همسر ارضایی

به قصد اینکه از همسرش، منی خارج شود، او را با دست تحریک می‌کند. او می‌داند که استمنا به وسیله‌ بدن همسر، اشکالی ندارد. امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتاءات، س۷۸۸.

۱۴

خرد

نماز با چادر نازک

برخی از خانم‌ها با چادر نازک، نماز می‌خوانند که موی سر یا بدنشان نمایان است؛ مانند چادر عقد و …

در حالی که چنین پوششی برای نماز کافی نیست؛ حتی اگر نامحرمی حضور نداشته باشد، ولی پیدا بودن لباس نمازگزار از زیر چادر، مانعی ندارد. ادامه مطلب …

۱۲

خرد

قضای روزه‌ی تازه بالغ

به سن تکلیف رسیده اما آنقدر بدنشان ضعیف است که قدرت ندارد روزه بگیرد؛ برای همین روزه‌هایش را نمی‌گیرد؛ اما بعد از ماه رمضان اگر قدرت و توانایی جسمی‌شان خوب شده باشد باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته بود به جا آورد. ادامه مطلب …