بایگانی موضوعی برگه ها:خانواده»

۱۰

خرد

حائض و آیات سجده‌دار

ایام عادتش، خواندن قرآن را ترک می‌کند و خیال می‌کند یک بانوی حائض، نباید قرآن بخواند؛ در حالی که تنها خواندن آیه‌ سجده‏‌دار، حرام استو خواندن بقیه‌‌ی سوره و سوره‌های دیگر، اشکالی ندارد.

نکته: آیات سجده‌دار عبارتند از: سوره سجده‌ (۱۵)؛ سوره فصلت (آیه۳۷)؛ سوره نجم (آیه ۶۲)؛ سوره علق (آیه ۱۹)

👤 آیت‌الله‌العظمی خامنه‏‌اى

📚 اجوبهالاستفتاءات، س۱۹۹.

۱۰

خرد

آیا خانمها می‌توانند در ایام عادتشان، عقد ازدواج بخوانند؟

خواندن عقد ازدواج (دائم باشد یا موقت) در این ایام، مانعی ندارد. آیات عظام خامنه‌ای و سیستانی: پرسمان دانشجویی؛ آیت الله مکارم: سایت.

۹

خرد

حکم نزدیکی از پشت در زمانی که زن حائض است، چیست؟

پاسخ: کراهت شدید داردامام خمینی: توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ ؛ آیت الله مکارم: تعلیقات علی العروه، احکام الحیض، السابع و امام خامنه‌ای: استفتاء، س۴۲۵.

اگر زن راضی باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آیت الله سیستانی: توضیح‌المسائل مراجع، م۴۵۰.

۸

خرد

آیا رعایت حجاب در سجده‌‌ واجب قرآن لازم است؟

پاسخ: در سجد‌ه‌ی واجب قرآن، حجاب لازم نیست۱، ولی عورت خود را بپوشاند۲.

۱. امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ج۲، ص۱۱۷؛ آیت الله سیستانی: توضیح المسائل، مراجع ج۱، ص۵۹۵؛ ۲. آیت‌ الله مکارم: سایت

۸

خرد

منی از جای خود حرکت می‌کنه، ولی بیرون نمیاد، آیا بازم غسل جنابت واجب میشه؟

غسل جنابت، واجب نمیشه. همینطوره، جایی که شک کنه که منی بیرون اومده یا نه.

امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ص۵۴. آیت الله سیستانی: توضیح المسائل، م۳۵۱؛ آیت الله مکارم: توضیح المسائل، م۳۶۷

۸

خرد

آیا می‌شود با غسل جنابت نماز خواند؟ و وضو گرفتن بعد از انجام غسل جنابت چه حکمی دارد؟

با غسل جنابت می‌توان نماز خواند و وضوگرفتن بعد از غسل جنابت بدعت و حرام است.

امام خامنه‌ای: رساله‌‌ی آموزشی، ج۱، ص۵۴؛ آیت الله سیستانی: توضیح المسائل (المحشی‌ للإمام‌ الخمینی) ج۱، صفحه‌۲۲۷، م۳۹۱؛ آیت الله مکارم: استفتای پیامکی