بایگانی موضوعی برگه ها:تعلیم و تربیت»

۴

شهر

امامت غیرروحانی

روحانی در مسجد حضور دارد، ولی به خاطر احترام به سن یا هر علت دیگری، شخص دیگری را امام می‌گذارند. این کار اشتباه بوده و باید از آن اجتناب کنند. امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، س۵۶۳.

۳

خرد

کاغذهای باطله

یک روی برگه را استفاده کرده و روی دیگر برگه سفید است. حالا که دیگر نیازی به این برگه ندارد، آن را صاف پرت می‌کند داخل سطل زباله.
او باید بداند که‌ سوزاندن و دورانداختن اوراقی‌ که امکان‌ استفاده‌ از آن در صنعت کارتن‌ سازی و مانند آن وجود دارد و یا یک‌ طرف آن نوشته شده است و طرف دیگر آن قابل ‌استفاده برای نوشتن است، به علت وجود شبهه‌ اسراف‌ خالی از اشکال نیست. ادامه مطلب …