بایگانی موضوعی برگه ها:احکام همسران»

۳۰

مهر

شرط تحصیل در ازدواج

نکند شوهرش بعد از ازدواج، او را از ادامه‌ تحصیل منع کند. در ضمن عقد، شرط می‌کند که بعد از ازدواج هم، به تحصیل خود ادامه دهد.
شوهرش باید بداند بعد از قبول شرط، نمی‌تواند او را از ادامه‌ تحصیل، باز دارد.

امام خامنه‌ای: رساله‌ دانشجویی، س۴۲۰.

۸

شهر

همسر ارضایی

به قصد اینکه از همسرش، منی خارج شود، او را با دست تحریک می‌کند. او می‌داند که استمنا به وسیله‌ بدن همسر، اشکالی ندارد. امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتاءات، س۷۸۸.