بایگانی موضوعی برگه ها:احکام بانوان»

۴

مهر

صدای گریه نامحرم!

در هیئت نشسته است که روضه‌ سنگین می‌شود و صدای گریه‌ها بلند. در صورتی که شنیدن صدای گریه نامحرم، اگر مفسده‌ای نداشته باشد، اشکالی ندارد. امام خامنه‌ای: سایت، احکام عزاداری

۱۴

شهر

گفتگو با نامحرم

رفته بود برای بچه‌ها لباس بخرد، اما دست خالی برگشته بود.
گفت: یا لباس مورد نظر من نبود و یا اگر بود، فروشنده‌اش خانم نبود، و یک خانم که نمی‌تواند از آقایان لباس بخرد.
گفتم: این که شما مقید هستید با نامحرم هم‌کلام نشوی، خیلی خوب است، اما به مقدار ضرورت، حرف‌زدن با نامحرم مشکلی ندارد؛ پس می‌توانی از لباس ‌فروشِ‌آقا خرید کنی، البته به شرط اینکه‌ که مفسده‌ای نداشته باشد. امام خامنه‌ای: احکام پوشاک، ص۷۵

۱۱

شهر

لباسهای زمان عادت

برخی از خانم‌ها بر این عقیده‌اند که پس از اتمام ایام عادت، باید تمام لباسهایی را که در طول مدت عادت پوشیده‌اند حتی لباسهایی مانند چادر را آب بکشند، هر چند تماسی با نجاست نداشته باشند.

اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند و آب کشیدن چنین لباسهایی لازم نیست.همه‌ی مراجع: مردم و برداشتهای احکام، ص۲۹