بایگانی موضوعی برگه ها:پیرایش و آرایش»

۷

دی

امام بی‌ریش

ریشش را تراشیده، حالا که امام جماعت نیامده، فوری عبا را بر دوشش می‌اندازد و جای ایشان به نماز می‌ایستد و دانش‌آموزان هم پشت‌ سرش. ولی دانش‌آموزان نمی‌توانند‌ به او اقتدا کنند؛ چرا که‌ تراشیدن ریش بنابر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب می‏‌شود و اقتدا به چنین شخصی جایز نیست.

س: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب مى‏شود؟
ج: تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‌‏شود. اجوبه الاستفتائات، س۱۴۱۴

۱

دی

عروسی‌ات مبارک

چند روز دیگر قراره مراسم عروسی‌اش برگزار بشود. با توجه به فرهنگ امروزه، عروس خانم از صبح به آرایشگاه می‌رود و تا آخر شب نیز باید آرایش بر روی صورتش باشد و معمولاً هم نگه داشتن وضو در این زمان طولانی بعید است؛ بنابراین می‌ترسد که مبادا زندگی‌اش با گناه شروع بشود، نه می‌تواند با تیمم نماز بخواند و نه با این توجیه که «یک شب که هزار شب نمی‌شود» از خیرِ نماز بگذرد.

تنها راهش این است که وضو بگیرد و دو ساعت مانده به غروب به آرایشگاه برود تا بتواند نماز مغرب و عشاء را با وضو بخواند. اینجاست که باید گفت: «عروسی‌ات مبارک!»