بایگانی موضوعی برگه ها:تعلیم و تربیت»

۲۳

آبا

در جستجوی همکلاسی

از هم‌کلاسی‌اش آخر سال تحصیلی پولی را قرض می‌کند. سال تحصیلی جدید که می‌خواهد دینش را ادا کند، می‌فهمد که دوستش از آن مدرسه کوچ کرده است.

اگر می‌تواند او را پیدا کند (مثلاً از طریق سؤال از اولیای مدرسه)باید جست‌وجوی لازم را انجام دهد ولی اگر از پیدا کردنش ناامید شده باید آن را از با اجازه‌ی حاکم‌ شرع از طرف صاحبش صدقه دهد.

امام خامنه‌ای: أجوبه‌الاستفتائات، س۱۷۶۳.

۱۵

آبا

آیا خدا هم راضیه؟

با خیال راحت سر امتحان تقلب می‌کند و می‌گوید: «دوستم راضیه!». یکی نیست بگوید: «خب آیا خدا هم از کارت راضیه؟». دوست من، تقلب در هر صورتی حرام است و رضایت شخص مقابل هیچ تأثیری در حکم ندارد.

مکارم: استفتاءات، ج۱، س ۱۶۰۸و دفتر: همه مراجع.

۲

آبا

مقام معلم

آن‌قدر سر کلاس بازی‌گوشی می‌کند که بالاخره معلم از کوره در می‌رود و او را با تنبیه و تحقیر از کلاس بیرون می‌کند. حالا کینه‌ی معلم را به دل گرفته و می‌خواهد تلافی کند.
درست است که معلم باید احترام دانش‌آموزان را حفظ کند ولی دانش‌آموز حق ندارد حرمت مقام استاد و معلم را به بهانه‌ بدرفتاری بشکند و اگر شکایتی دارد، باید از راه قانونی وارد شود.

امام خامنه‌ای: أجوبه الاستفتائات، س ۱۳۳۵