بایگانی موضوعی برگه ها:احکام روزه‌داران»

16

مه

مسواک در حال روزه

دهان روزه‌دار، همين‌طوری هم بوی خوشی نمی‌دهد وای به حال اين‌که به بهانه‌ی روزه، مسواک هم نزند. اگر از فرورفتن آب دهان آغشته به خميردندان و رطوبت مسواکی که از دهان بیرون آورده شده و مجددا به دهان برده شده، جلوگيری کند، مسواک زدن بلامانع است. ادامه مطلب …

15

مه

روزه‌ی یوم الشک

نیّت در یوم الشک

معلوم نیست فردا روز آخر ماه شعبان است یا اول ماه مبارک. در این صورت لازم نیست فردا را روزه بگیرد ولی اگر به نیت روزه مستحبی یا قضا، روزه بگیرد و بعداً مشخص شود که ماه رمضان بوده، روزه‌ی آن روزش، روزه‌ی ماه رمضان محسوب شده و نیازی به قضا کردن ندارد. ادامه مطلب …

15

مه

غسل جنابت در حال روزه

برخی از مردم خیال می‌کنند اگر روزه‌دار در روز در حال خواب جنب شود باید همان موقع غسل کند، در حالی که تا وقت نماز نشده غسل جنابت بر او واجب نیست. ادامه مطلب …

14

مه

روزه در دوران پیری

دیگر عمری از او گذشته و روزه گرفتن برایش خیلی سخت شده. در این صورت روزه بر او واجب نیست ولی باید به ازای هر روز، یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند این‌ها به فقیر بدهد. ادامه مطلب …