یک قطره شراب هم نباید بخوری

برخی از مردم تصور می‌کنند شراب هنگامی حرام است که انسان را مست بکند و اگر به این حد نرسد مانعی ندارد. در حالی‌که خوردن شراب مطلقا حرام است؛ کم باشد یا زیاد، مست بکند یا مست نکند. امام خامنه‌ای: استفتا

دیدگاهتان را بیان کنید!