۴

شهر

امامت غیرروحانی

روحانی در مسجد حضور دارد، ولی به خاطر احترام به سن یا هر علت دیگری، شخص دیگری را امام می‌گذارند. این کار اشتباه بوده و باید از آن اجتناب کنند. امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، س۵۶۳.

دیدگاهتان را بیان کنید!