وضو با آب معدنی

وسط پیاده‌روی اربعین، با شنیدن صدای اذان به جای رفتن به سمت سرویس‌های بهداشتی، با همان آب‌معدنی‌های نذری سر جاده وضو می‌گیرد.

با توجه به این‌که نمی‌داند مالک آب رضایت دارد که زوار با این آب وضو بگیرند یا نه، وضو با این آب جایز نیست.

مقام معظم رهبری: سایت، استفتاءات، بخش احکام زیارت اربعین، سؤال۱۴

دیدگاهتان را بیان کنید!