توقف ممنوع

شما دخترِ بزرگ آن مرحوم هستید و باید دمِ درِ مَسجد بایستید و به مهمانانی‌که برای سَرسلامتی می‌‌آیند، خوش‌آمد بگوئید. شما اگر نباشید مردم پشت سرت، حرف در می‌آورند. ولی حرفش یکی بود، که من نمی‌توانم در مسجد بنشینم؛ چون رفتن خانمها به مسجد در ایام عادت حرام است.

توجه: چیزی‌ که‌ حرام است، توقف‌ در مسجد می‌باشد، ولی اگر از یک درِ داخل و از در دیگر خارج شود، مانعی ندارد. البته مسجد الحرام و مسجد النبی، ورود و خروجش هم حرام است.

همه‌‌‌ی مراجع: توضیح‌المسائل مراجع، ج۱، م۳۵۵؛ امام خامنه‌ای: استفتا

دیدگاهتان را بیان کنید!