در جستجوی همکلاسی

از هم‌کلاسی‌اش آخر سال تحصیلی پولی را قرض می‌کند. سال تحصیلی جدید که می‌خواهد دینش را ادا کند، می‌فهمد که دوستش از آن مدرسه کوچ کرده است.

اگر می‌تواند او را پیدا کند (مثلاً از طریق سؤال از اولیای مدرسه)باید جست‌وجوی لازم را انجام دهد ولی اگر از پیدا کردنش ناامید شده باید آن را از با اجازه‌ی حاکم‌ شرع از طرف صاحبش صدقه دهد.

امام خامنه‌ای: أجوبه‌الاستفتائات، س۱۷۶۳.

دیدگاهتان را بیان کنید!