۱۸

آذر

جهیزیه تدریجی

با درآمد کم، که نمی‌تواند یک‌جا جهیزیه‌‌ دخترش را آماده کند؛ بنابراین چاره‌ای ندارد، جز اینکه از درآمد سال‌های بعد به تدریج تهیه و برای زمان احتیاج، نگهداری کند.

چنانچه در بین سال، از درآمد آن سال تهیه کند و از شأنش بیشتر نباشد، خمس ندارد.

امام خمینی: توضیح ‏المسائل مراجع، م۱۷۷۷؛ امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ج۱ ص۲۵۴؛ سیستانی: سایت.

دیدگاهتان را بیان کنید!