۲۲

آذر

ماهواره

حوصله‌اش از برنامه‌های صداوسیما سر رفته یا می‌خواهد اخبار راست را از زبان دروغگویان بشنود و می‌خواهد ماهواره بخرد.

باید بداند چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد، زمینه دریافت برنامه‌هاى حرام را کاملاً فراهم مى‌کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و فروش و نگهدارى آن جایز نیست؛ مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‌کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‌اش مفسده‌اى هم مترتّب نمى‌شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

امام خامنه‌ای:اجوبه الاستفتائات، س۱۲۱.

دیدگاهتان را بیان کنید!