13

مه

در جستجوی ماه

آخر شعبان، دوربینش را دوشش گذاشته و به بلندای کوهی می‌رود تا ماه را پیدا کند. هر چند استهلال عملی مستحب است، اما ثابت شدن اول ماه، چهار راه دیگر هم دارد: ۱. حکم حاکم ۲. شهادت دو فرد عادل ۳. گذشت سی روز از ماه قمری قبل ۴. شهرتی که مفید علم باشد.

امام خمینی: توضیح المسائل، م1730؛ آیت الله العظمی خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ج1، بخش روزه

دیدگاهتان را بیان کنید!