15

مه

غسل جنابت در حال روزه

برخی از مردم خیال می‌کنند اگر روزه‌دار در روز در حال خواب جنب شود باید همان موقع غسل کند، در حالی که تا وقت نماز نشده غسل جنابت بر او واجب نیست.

مسئله: اگر روزه‌ دار در روز ماه رمضان و سایر ایام که روزه است در حال خواب جنب شده، پس از بیدار شدن واجب نیست فوراً غسل کند.

📚 امام خامنه‌ای: رساله‌ی‌آموزشی، ج۱، ص۲۱۶

دیدگاهتان را بیان کنید!