16

مه

مسواک در حال روزه

دهان روزه‌دار، همين‌طوری هم بوی خوشی نمی‌دهد وای به حال اين‌که به بهانه‌ی روزه، مسواک هم نزند. اگر از فرورفتن آب دهان آغشته به خميردندان و رطوبت مسواکی که از دهان بیرون آورده شده و مجددا به دهان برده شده، جلوگيری کند، مسواک زدن بلامانع است.

س: آیا مسواک کردن با خمیر دندان، در حال روزه اشکال دارد؟ ج: اشکال ندارد؛ ولی باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیری شود.

آیت الله العظمی خامنه‌ای: استفتائات جدید، احکام روزه، مبطلات روزه.

دیدگاهتان را بیان کنید!