6

مه

حکم فالگیری از نظر شرعی

شب و روز، کارش شده فالگیری؛ برا یکی فال قهوه میگیره، برا دیگری فال حافظ و غیره. خلاصه هیچ کسی رو دست خالی بر نمی‌گردونه و همه رو به خیال خودش، راهنمایی می‌کنه. یکی نیست بهش بگه، بابا! این کار (فالگیری) از نظر شرعی هیچ اعتباری نداره و پولی که ازش در میاری، حرام است.

پ.ن: مردم هم نباید سراغ فالگیر بروند؛ چون مراجعه به فالگیر هم، جایز نست.

امام خامنه‌ای: أجوبه‌ الاستفتائات، س۱۲۳۴ و استفتا؛ آیت الله مکارم: سایت؛ آیت الله سیستانی: استفتا.

دیدگاهتان را بیان کنید!