7

مه

کدوم موسیقی حرومه

بهش گفتم توی مجلسی که موسیقیِ حروم پخش میشه، نباید بشینیم و گوش کنیم. گفت: مگر شما نمی‌گید موسیقی حروم اونیه که طرب‌آور باشه و مناسب مجالس عیش و نوش. گفتم: چرا، همینو میگیم. گفت: موسیقی اون مجلس، برای من طرب‌آور نبود و اصلا تاثیری در حال من نداشت.

گفتم: البته مراد من از طَرب، طَرب شخصی نبود؛ یعنی فقط در من اثر بذاره حرومه، بلکه موسیقی حروم اونیه که عرف متدین بگویند فلان موسیقی طرب‌انگیز است و لو این که برای یه نفر تأثیر اون چنانی هم نداشته باشه.

امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، س۱۱۲۸.

دیدگاهتان را بیان کنید!