۸

خرد

آیا رعایت حجاب در سجده‌‌ واجب قرآن لازم است؟

پاسخ: در سجد‌ه‌ی واجب قرآن، حجاب لازم نیست۱، ولی عورت خود را بپوشاند۲.

۱. امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ج۲، ص۱۱۷؛ آیت الله سیستانی: توضیح المسائل، مراجع ج۱، ص۵۹۵؛ ۲. آیت‌ الله مکارم: سایت

دیدگاهتان را بیان کنید!