۸

خرد

حلقه ازدواج

حلقه‌ ازدواجی که نامزدش خریده‌ است، بزرگ و چشمگیر است و انتظار هم دارد که همیشه دستِ زنش باشد، آنهم دست چپش؛ تا نشانی بر متأهل بودنش باشد. ولی باید بدانند که حلقه‌ ازدواج چشمگیر، از نظر عرف، زینت محسوب می‌شود؛ پس باید از نامحرم پوشانده شود.

 به دست داشتن انگشتر هم اگر ساده باشد، چشمگیر نباشد، به نظر حضرت آقا پوشاندنش واجب نیست اما اگر ساده نیست و چشمگیر است باید پوشانده شود.سایت خامنه‌ای دات آی آر: احکام پوشش و آرایش

دیدگاهتان را بیان کنید!