حکم خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود، چیست؟

خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است و شیر را نجس می‌کند. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، ج۱، ص۷۴، م۹۹

آیت الله مکارم: بهتر است از رگه‌های خونی که در درون شیر دیده می‌شود و سپس مستهلک می‌گردد پرهیز شود؛ هر چند محکوم به نجاست و طهارت نیست. استفتای پیامکی به تاریخ خرداد ۱۰, ۱۳۹۷ 

دیدگاهتان را بیان کنید!