۱۱

خرد

نماز با لباس نجس

نمازش را که تمام کرد، دید جایی از بدنش زخمی شده و آغشته به خون است.

نمازش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند؛ امّا اگر قبلاً نجاست آن را می‌دانسته و فراموش کرده و با آن نماز خوانده، نمازش باطل است و باید بعد از تطهیر بدن، نماز را اعاده کند.

👤 آیت الله العظمی خامنه‌ای
📚 رساله‌ی آموزشی، ج۱، ص۵۸؛ أجوبه إلاستفتائات، س۴۳۰.

دیدگاهتان را بیان کنید!