آخرین گزینه برای نمازگزار

آمده مسجد؛ وسط نماز یک دفعه یک بچه تپل‌ مپل مهرش را از جلویش برمی‌دارد و فرار می‌کند؛ در این موقع برخی از مردم بر پشت دست سجده می‌کنند.

ولی کارشان درست نیست؛ زیرا اگر چیزی که سجده کردن بر آن صحیح است، در دسترس می‌باشد، بر آن سجده نماییم ولی اگر چیزی که سجده بر آن صحیح باشد وجود ندارد و وقت هم تنگ است، در این صورت بر لباس خود که از کتان یا پنبه باشد سجده می‎کنیم و اگر آن هم نباشد، پشت دست، آخرین گزینه برای سجده کردن می‌باشد. در صورت وسعتِ وقت، باید نماز را بشکند و دوباره بخواند.

👤 آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی ج۱ ص۱۱۴.

دیدگاهتان را بیان کنید!