بایگانی برچسب ها:أجوبة الاستفتاءات»

۳۰

آبا

کارمزد یا مزدِکار

در وام‌های قرض الحسنه مبلغی را اضافه بر مبلغ وام می‌پردازیم که در بانکداری به آن کارمزد می‌گویند، این مبلغ اضافی ربا محسوب نمی‌شود اگر:

۱) حقیقتاً مُزدِ کار باشد. ۲) به اندازه‌ی مخارج صرف شده باشد‌. ۳) با توافق طرفین صورت گیرد.

تبصرهمسئولین محترم باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌های جاریِ صندوق مانند آب و برق و امثال آن باشد. حال اگر بعد محاسبه، مبلغی اضافه آمد، چگونگی مصرف آن، بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد. 

امام‌خامنه‌ای: أجوبه الاستفتائات، س۱۷۸۶

۲۷

آبا

رشوه‌ی مجبوری

هر وقت توی اداره‌ای، کارش گیر می‌کند، چیزی می‌دهد و کارش راه می‌افتد. 

می‌گویم: “رشوه حرام است“.

جواب می‌دهد: “مجبورم و چاره‌ای جز این ندارم“.

او باید بداند دادن رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است، هرچند چاره‌ای جز دادن رشوه نداشته باشد. 

امام‌خامنه‌ای، أجوبه الاستفتاءات، س۱۲۴۶ و ۱۲۴۷