بایگانی برچسب ها:احکام داستانی»

7

مه

کدوم موسیقی حرومه

بهش گفتم توی مجلسی که موسیقیِ حروم پخش میشه، نباید بشینیم و گوش کنیم. گفت: مگر شما نمی‌گید موسیقی حروم اونیه که طرب‌آور باشه و مناسب مجالس عیش و نوش. گفتم: چرا، همینو میگیم. گفت: موسیقی اون مجلس، برای من طرب‌آور نبود و اصلا تاثیری در حال من نداشت. ادامه مطلب …

6

مه

حکم فالگیری از نظر شرعی

شب و روز، کارش شده فالگیری؛ برا یکی فال قهوه میگیره، برا دیگری فال حافظ و غیره. خلاصه هیچ کسی رو دست خالی بر نمی‌گردونه و همه رو به خیال خودش، راهنمایی می‌کنه. یکی نیست بهش بگه، بابا! این کار (فالگیری) از نظر شرعی هیچ اعتباری نداره و پولی که ازش در میاری، حرام است. ادامه مطلب …

6

مه

نماز تحیت در مسجد

نماز تحیت مقام معظم رهبری

برای نماز به مسجد نیامده، با امام جماعت یا شخص دیگری در مسجد کاری دارد، بعدش هم می‌خواهد برود. چه خوب است انسان وقتى که به مسجد وارد مى‌شود به احترام مسجد دو رکعت نماز تحیّت بخواند. 
مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیّت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا نماز مستحب دیگرى هم بخواند کفایت می‌کند.
ادامه مطلب …