بایگانی برچسب ها:احکام همسران»

۹

خرد

حکم نزدیکی از پشت در زمانی که زن حائض است، چیست؟

پاسخ: کراهت شدید داردامام خمینی: توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ ؛ آیت الله مکارم: تعلیقات علی العروه، احکام الحیض، السابع و امام خامنه‌ای: استفتاء، س۴۲۵.

اگر زن راضی باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آیت الله سیستانی: توضیح‌المسائل مراجع، م۴۵۰.

۸

خرد

منی از جای خود حرکت می‌کنه، ولی بیرون نمیاد، آیا بازم غسل جنابت واجب میشه؟

غسل جنابت، واجب نمیشه. همینطوره، جایی که شک کنه که منی بیرون اومده یا نه.

امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ص۵۴. آیت الله سیستانی: توضیح المسائل، م۳۵۱؛ آیت الله مکارم: توضیح المسائل، م۳۶۷

۸

خرد

آیا می‌شود با غسل جنابت نماز خواند؟ و وضو گرفتن بعد از انجام غسل جنابت چه حکمی دارد؟

با غسل جنابت می‌توان نماز خواند و وضوگرفتن بعد از غسل جنابت بدعت و حرام است.

امام خامنه‌ای: رساله‌‌ی آموزشی، ج۱، ص۵۴؛ آیت الله سیستانی: توضیح المسائل (المحشی‌ للإمام‌ الخمینی) ج۱، صفحه‌۲۲۷، م۳۹۱؛ آیت الله مکارم: استفتای پیامکی