بایگانی برچسب ها:احکام کسب و کار»

6

مه

حکم فالگیری از نظر شرعی

شب و روز، کارش شده فالگیری؛ برا یکی فال قهوه میگیره، برا دیگری فال حافظ و غیره. خلاصه هیچ کسی رو دست خالی بر نمی‌گردونه و همه رو به خیال خودش، راهنمایی می‌کنه. یکی نیست بهش بگه، بابا! این کار (فالگیری) از نظر شرعی هیچ اعتباری نداره و پولی که ازش در میاری، حرام است. ادامه مطلب …