بایگانی برچسب ها:استمنا با بدن همسر»

۸

شهر

همسر ارضایی

به قصد اینکه از همسرش، منی خارج شود، او را با دست تحریک می‌کند. او می‌داند که استمنا به وسیله‌ بدن همسر، اشکالی ندارد. امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتاءات، س۷۸۸.