بایگانی برچسب ها:امتحان»

۱۵

آبا

آیا خدا هم راضیه؟

با خیال راحت سر امتحان تقلب می‌کند و می‌گوید: «دوستم راضیه!». یکی نیست بگوید: «خب آیا خدا هم از کارت راضیه؟». دوست من، تقلب در هر صورتی حرام است و رضایت شخص مقابل هیچ تأثیری در حکم ندارد.

مکارم: استفتاءات، ج۱، س ۱۶۰۸و دفتر: همه مراجع.