بایگانی برچسب ها:ایام عادت»

۱۱

شهر

لباسهای زمان عادت

برخی از خانم‌ها بر این عقیده‌اند که پس از اتمام ایام عادت، باید تمام لباسهایی را که در طول مدت عادت پوشیده‌اند حتی لباسهایی مانند چادر را آب بکشند، هر چند تماسی با نجاست نداشته باشند.

اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند و آب کشیدن چنین لباسهایی لازم نیست.همه‌ی مراجع: مردم و برداشتهای احکام، ص۲۹

۱۰

خرد

آیا خانمها می‌توانند در ایام عادتشان، عقد ازدواج بخوانند؟

خواندن عقد ازدواج (دائم باشد یا موقت) در این ایام، مانعی ندارد. آیات عظام خامنه‌ای و سیستانی: پرسمان دانشجویی؛ آیت الله مکارم: سایت.