بایگانی برچسب ها:تکبیرة‌ الاحرام»

۲۹

مهر

شک در تکبیره الاحرام

در حالِ قیام شک می‌کند که آیا  تکبیره‌ الاحرام گفته یا خیر.
اگر به اذکار قرائت مشغول شده، نباید به شکش اعتناء کند و نماز را ادامه دهد، ولی اگر به اذکار قرائت مشغول نشده، باید تکبیر بگوید.
امام خامنه‌ای: رساله‌ آموزشی ، ج۱، ص۱۲۲.