بایگانی برچسب ها:دور انداختن کاغذهای باطله»

۳

خرد

کاغذهای باطله

یک روی برگه را استفاده کرده و روی دیگر برگه سفید است. حالا که دیگر نیازی به این برگه ندارد، آن را صاف پرت می‌کند داخل سطل زباله.
او باید بداند که‌ سوزاندن و دورانداختن اوراقی‌ که امکان‌ استفاده‌ از آن در صنعت کارتن‌ سازی و مانند آن وجود دارد و یا یک‌ طرف آن نوشته شده است و طرف دیگر آن قابل ‌استفاده برای نوشتن است، به علت وجود شبهه‌ اسراف‌ خالی از اشکال نیست. ادامه مطلب …