بایگانی برچسب ها:روزه و بقاء بر جنابت»

15

مه

غسل جنابت در حال روزه

برخی از مردم خیال می‌کنند اگر روزه‌دار در روز در حال خواب جنب شود باید همان موقع غسل کند، در حالی که تا وقت نماز نشده غسل جنابت بر او واجب نیست. ادامه مطلب …