بایگانی برچسب ها:سجده بر پشت دست»

۱۲

خرد

آخرین گزینه برای نمازگزار

آمده مسجد؛ وسط نماز یک دفعه یک بچه تپل‌ مپل مهرش را از جلویش برمی‌دارد و فرار می‌کند؛ در این موقع برخی از مردم بر پشت دست سجده می‌کنند. ادامه مطلب …