بایگانی برچسب ها:شبهای مهتابی»

۶

مهر

فجر صادق

برخی از افراد همین که صدای اذان صبح را می‌شنوند، تکبیر را گفته و نمازشان را شروع می‌کنند. در حالیکه هرچند نماز اول وقت ثواب زیادی دارد اما در مورد نماز صبح، باید حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اتمام اذان، احتیاط کرد تا مطمئن شد فجر صادق برقرار شده است.

نکته: یعنی اگر از شروع اذان محاسبه کنیم، مجموعاً حدود ده یازده دقیقه باید احتیاط کرد.

امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، س۳۶۲