بایگانی برچسب ها:عدالت امام جماعت»

۷

دی

امام بی‌ریش

ریشش را تراشیده، حالا که امام جماعت نیامده، فوری عبا را بر دوشش می‌اندازد و جای ایشان به نماز می‌ایستد و دانش‌آموزان هم پشت‌ سرش. ولی دانش‌آموزان نمی‌توانند‌ به او اقتدا کنند؛ چرا که‌ تراشیدن ریش بنابر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب می‏‌شود و اقتدا به چنین شخصی جایز نیست.

س: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب مى‏شود؟
ج: تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‌‏شود. اجوبه الاستفتائات، س۱۴۱۴