بایگانی برچسب ها:معلم خوب»

۲

آبا

مقام معلم

آن‌قدر سر کلاس بازی‌گوشی می‌کند که بالاخره معلم از کوره در می‌رود و او را با تنبیه و تحقیر از کلاس بیرون می‌کند. حالا کینه‌ی معلم را به دل گرفته و می‌خواهد تلافی کند.
درست است که معلم باید احترام دانش‌آموزان را حفظ کند ولی دانش‌آموز حق ندارد حرمت مقام استاد و معلم را به بهانه‌ بدرفتاری بشکند و اگر شکایتی دارد، باید از راه قانونی وارد شود.

امام خامنه‌ای: أجوبه الاستفتائات، س ۱۳۳۵