بایگانی برچسب ها:نمازهای مستحبی»

۲۸

مهر

نافله یا غفیله؟

بین دو نماز فرصت زیادی نیست، مجبور است بین نماز غفیله و نماز نافله مغرب یکی را انتخاب کند.

در این صورت خواندن نماز نافله اولویت دارد.

امام خامنه‌ای: سایت، استفتائات جدید، تیرماه ۹۶

۱۵

شهر

دو رکعت نماز تحیت

برای نماز به مسجد نیامده، با امام جماعت یا شخص دیگری در مسجد کاری دارد، بعدش هم می‌خواهد برود.
چه خوب است انسان وقتى که به مسجد وارد مى‌شود به احترام مسجد دو رکعت نماز تحیّت بخواند. مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیّت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا نماز مستحب دیگرى هم بخواند کفایت می‌کند. امام خمینی: توضیح المسائل، مسئله‌ی۹۱۳