بایگانی برچسب ها:پزشک متخصص»

۱۴

آبا

مواد مخدر درمانی

حال خوشی ندارد و از شدّت درد به خود می‌پیچد، مقداری تریاک یا هروئین و مانندِ آن می‌خورد تا آرام شود و خوب.

در صورتی که درمان بیماری با مواد مخدّر زمانی جایز است که تنها راه درمان بیماری، استعمالِ مواد مخدّر باشد و ثانیاً این امر با تجویز پزشک متخصص و مورد اطمینان صورت بگیرد.

امام خامنه‌ای: اجوبهالاستفتائات، س۱۴۰۴؛ مکارم: سایت؛ سیستانی: سایت.