بایگانی برچسب ها:کارمزد بانکی»

۳۰

آبا

کارمزد یا مزدِکار

در وام‌های قرض الحسنه مبلغی را اضافه بر مبلغ وام می‌پردازیم که در بانکداری به آن کارمزد می‌گویند، این مبلغ اضافی ربا محسوب نمی‌شود اگر:

۱) حقیقتاً مُزدِ کار باشد. ۲) به اندازه‌ی مخارج صرف شده باشد‌. ۳) با توافق طرفین صورت گیرد.

تبصرهمسئولین محترم باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌های جاریِ صندوق مانند آب و برق و امثال آن باشد. حال اگر بعد محاسبه، مبلغی اضافه آمد، چگونگی مصرف آن، بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد. 

امام‌خامنه‌ای: أجوبه الاستفتائات، س۱۷۸۶