نرم افزار 'فقه و زندگی' حاوی احکام مبتلابهِ اصناف و مشاغل می‌باشد، که با بیانی زیبا و محاوره‌ای نوشته شده است.

این نرم افزار، از موضوعات مختلف تشکیل یافته و احکام مرتبط به آن، بیشتر مطابق با فتاوای مقام معظم رهبری می‌باشد، هر چند در برخی موارد نظرات سایر فقهاء هم آورده شده است. نرم افزار حاضر، شاید در ابتدا همه‌ی نیازهای فقهی شما را برآورده نکند ولی ما سعی می‌کنیم در هر ماه تعداد قابل توجهی از احکام فقهی را با همین شیوه به نرم افزار اضافه کنیم و شما با بروزرسانی، بتوانید به احکام جدید دست یابید.


لینک دانلود در مایکت: https://myket.ir/app/ir.feghvazendegi.ahkam/?lang=fa