وقت نماز شده بود، وقتی دید مغازه خلوت است، شروع کرد به نماز خواندن، تازه نمازش را شروع کرده بود که مشتری آمد. برای اینکه بتواند هم نمازش را بخواند و هم به مشتری برسد، اذکار نماز را در حال حرکت گفت، حتی اذکار مستحبی را مانند؛ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه.

ولی او نباید این کار را بکند؛ چرا که "واجب است اذکار نماز (واجب یا مستحبی)، در حال استقرار و آرامش بدن گفته شود، مگر ذکر "بِحَولِ اللّه وَ قُوَّتِهِ أَقُوم وَ أَقعُدُ"، که مستحب است در حال قیام برای رکعت بعدی گفته شود.

امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ج۱، ص۹۰.