فقه و زندگی

آداب و احکام اصناف و مشاغل از امام خمینی و امام خامنه‌ای

آخرین مطالب

مقام معظم رهبری: 

حفظ حجاب به زن کمک می‌کند تا بتواند به آن رتبه‌ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاه‌های بسیار لغزنده‌یی که سر راهش قرار داده‌اند، نشود.

دیدار با اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، ۱۳۷۰/۱۰/۰۴.

  • حاج آقا